سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی
مطلبی در آبان ۱۳۹۳ ثبت نشده است