سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی
مطلبی در مهر ۱۳۹۴ ثبت نشده است