سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی
مطلبی در خرداد ۱۳۹۲ ثبت نشده است