سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی
مطلبی در اسفند ۱۳۹۲ ثبت نشده است