سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی
مطلبی در شهریور ۱۳۹۱ ثبت نشده است