سکوت رو دوست دارم، چون بهم فرصت فکر کردن میده
بایگانی

فریاد فریاد

دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۰۶ ق.ظ

اى دوست آن کس که دوستى ندارد

اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد

اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد

اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد 

اى رفیق آن کس که رفیق ندارد

اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد 

اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد

اى مونس آنکس که مونسى ندارد

اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد

اى همدم آن کس که همدمى ندارد

 

فراز 59 دعای جوشن کبیر

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۱۵
رها